Otwórz rachunek Forex u polskiego brokera i zdobądź koszulkę w barwach narodowych!

Jak otrzymać koszulkę narodową?Wypełnij formularz rejestracyjny

Podpisz umowę ramową osobiście lub za pośrednictwem kuriera

Otwórz rachunek BossaFX i wpłać minimum 1000 zł

Wypełnij formularz i odbierz koszulkę

Oferta przeznaczona jest dla Klientów zawierających pierwszą umowę ramową z DM BOŚ po 25 lipca 2016 i obowiązuje do 31 sierpnia 2016 lub wyczerpania zapasów koszulek

Dlaczego BossaFX?

Polski broker pod nadzorem KNF

Wystawiamy PIT-8C - łatwe rozliczanie podatków

Bezpieczeństwo kapitałowe i zaplecze Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Profesjonalne wsparcie maklerów w języku polskim dostępne 24/5

Możliwość osobistej obsługi w jednym z oddziałów na terenie Polski

Ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze aktywnych inwestorów

Wiodący dom maklerski, wielokrotnie nagradzany przez inwestorów i najważniejsze instytucje rynku kapitałowego:

Platforma forexowa BossaFX została najwyżej oceniona w ankiecie przeprowadzonej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet. Źródło: GGiI Parkiet, 16 maja 2016r.

Nagroda przyznana przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet dla dm. BOŚ dnia 19.03.2015r.

Nagroda przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 12.05.2016r.

Wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród klientów DM BOŚ S.A.. Czerwiec 2016r.

Od 10 lat DM BOŚ S.A. jest klasyfikowanyw pierwszej trójce rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Źródło: Forbes i Bankier.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r. Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.